KURS ZA FITNES INSTRUKTORE

Body building i fitness savez Crne Gore organizuje drugi kurs za fitnes instruktore, koji omogućava sticanje sertifikata sa kojim kandidati mogu konkurisati za osnovnu (basic) licencu fitnes instruktora aerobnih programa i pilatesa. Osnovna (basic) licenca fitnes instruktora je samo osnova za dalju nadogradnju do sticanja profesionalne licence, a shodno Pravilniku o licenciranju koji je donio Savez i usvojila Uprava za mlade i sport.

Imajući u vidu sve veći broj fitnes klubova i popularizaciju ovog sporta Savez je, shodno svojim programskim i statutarnim opredjeljenjima, krenuo u realizaciju jos jednog kursa u cilju dobijanja kvalitetnih instruktora koji će svoje znanje kasnije prenositi mnogobrojnim posjetiocima klubova u kojima rade.

Kurs će se održati u Podgorici u periodu od 30. septembra do 01. novembra. Program kursa je koncipiran tako da imate mogućnost da odaberete i slušate predavanja jednog od programa kursa, aerobik ili pilates, ili oba programa istovremeno. Fond časova pojedinačno po programu je 100, a za oba programa je 180. Svi kandidati će biti u prilici da odslušaju predavanja iz opšteg dijela (teorijskih osnova fitnesa), zatim se preusmjeravaju na predavanja odabranog programa (aerobika i/ili pilatesa). Nakon odslušanih predavanja (teorijskih i praktičnih) polažu se ispiti. Ukoliko se opredjelite za jedan od programa kursa cijena je 400€ (aerobik ili pilates), a ukoliko se odlučite za oba (aerobik i pilates) cijena kursa je 650€.

Predavači na kursu su renomirani stručnjaci iz oblasti fitnesa mr Nina Stojadinović iz Beograda, prof Tamara Ratković iz Beograda i mr Branko Gazdić iz Nikšića.

Prijavni list

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *