2. redovna Skupština Body building i fitness saveza Crne Gore

03. 12. 2017. godine održana je 2. redovna Skupština Body building i fitness saveza Crne Gore (BFSCG).
Na Skupštini je sumirano urađeno u tekućoj godini, diskutovano o problemima sa kojima se Savez susrijeće u radu i usvojen plan i program rada za 2018-u godinu.  BFSCG je posebno zadovoljan postignutim u tekućoj godini, imajući u vidu finansijske mogućnosti Saveza. Sa uspjehom je organizovano Balkansko prvenstvo u body building-u i fitness-u u Baru, realizovan je 2. edukacija instruktora za sticanje osnovne licence za rad instruktora pilatesa i obezbijeđene su kancelarije ispod stadiona Pod Goricom.
Planovi za 2018-u godinu se odnose na organizovanje dvije edukacije za sticanje licenci iz oblasti fitnesa, organizacija domaćeg šampionata, učešće na međunarodnim takmičenjima i organizaciju fitnes festivala koji će se održati u Baru.
Takođe, iz BFSCG su naglasili važnost učlanjenja klubova u Savez kako bi svi dali svoj doprinos i podigli standarde body building-a i fitness-a na evropski i svjetski nivo. U tu svrhu BFSCG poziva Ministarstvo sporta da izvrši preregistraciju klubova koji se bave body building-om i fitness-om i klubova koji se bave rekreacijom kako bi BFSCG i nadležni savez za rekreaciju mogli sprovoditi svoje aktivnosti.
BFSCG trenutno ima 8 učlanjenih klubova, 20-ak registrovanih takmičara u svim kategorijama i 12 instruktora fitness-a edukovanih od strane BFSCG.

KURS ZA FITNES INSTRUKTORE

Body building i fitness savez Crne Gore organizuje drugi kurs za fitnes instruktore, koji omogućava sticanje sertifikata sa kojim kandidati mogu konkurisati za osnovnu (basic) licencu fitnes instruktora aerobnih programa i pilatesa. Osnovna (basic) licenca fitnes instruktora je samo osnova za dalju nadogradnju do sticanja profesionalne licence, a shodno Pravilniku o licenciranju koji je donio Savez i usvojila Uprava za mlade i sport.

Imajući u vidu sve veći broj fitnes klubova i popularizaciju ovog sporta Savez je, shodno svojim programskim i statutarnim opredjeljenjima, krenuo u realizaciju jos jednog kursa u cilju dobijanja kvalitetnih instruktora koji će svoje znanje kasnije prenositi mnogobrojnim posjetiocima klubova u kojima rade.

Kurs će se održati u Podgorici u periodu od 30. septembra do 01. novembra. Program kursa je koncipiran tako da imate mogućnost da odaberete i slušate predavanja jednog od programa kursa, aerobik ili pilates, ili oba programa istovremeno. Fond časova pojedinačno po programu je 100, a za oba programa je 180. Svi kandidati će biti u prilici da odslušaju predavanja iz opšteg dijela (teorijskih osnova fitnesa), zatim se preusmjeravaju na predavanja odabranog programa (aerobika i/ili pilatesa). Nakon odslušanih predavanja (teorijskih i praktičnih) polažu se ispiti. Ukoliko se opredjelite za jedan od programa kursa cijena je 400€ (aerobik ili pilates), a ukoliko se odlučite za oba (aerobik i pilates) cijena kursa je 650€.

Predavači na kursu su renomirani stručnjaci iz oblasti fitnesa mr Nina Stojadinović iz Beograda, prof Tamara Ratković iz Beograda i mr Branko Gazdić iz Nikšića.

Prijavni list

Svečana dodjela diploma prvoj generaciji fitnes intsruktora

28.05.2017. godine u svečanoj sali ”Verde Comlex” održana je dodjela diploma prvoj generaciji fitnes instruktora, koji su stekli diplomu instruktora grupnih fitnes programa (aerobik programa i pilatesa), nakon uspješno završenog kursa organizovanog od strane Bodybuilding i fitness saveza Crne Gore.

Kurs je bio veoma intenzivan i sveobuhvatan, prožet teorijskim i praktičnim predavanjima sa fondom od 240 časova. Predavači na kursu su bili provjereni i kvalitetni stručnjaci koji su se dokazali i dokazuju se u polju fitnesa kao jedni od najboljih: mr Nina Stojadinović, dipl prof Tamara Ratković, mr Branko Gazdić i dipl prof Nemanja Marković.

Diplomu instruktora grupnih fitnes programa stekli su Ana Samardžić, Nada Perović, Milena Minić, Danijela Poleksić i Ivona Tasić.

Body building i fitness savez Crne Gore ima u planu da do kraja godine organizuje drugi po redu kurs za instruktore grupnih fintes programa.

Body building i fitnes savez Crne Gore

Body building i fitness savez Crne Gore je crnogorska sportska asocijacija udruženih body building i fitness organizacija i klubova, organizovana radi podsticanja razvoja i unapredjenja body building i fitness sporta u Crnoj Gori i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa i ciljeva u skladu sa Zakonom o sportu i Statutom BFSCG. Body building i fitnes savez Crne Gore je osnovan 21. oktobra 2015. godine u Podgorici. Savez je registrovan od strane Uprave za mlade i sport 14. decembra 2016. godine.