Rukovodstvo

PREDSJEDNIK

Ksenija Dukić

UPRAVNI ODBOR

1. Ksenija Dukić – predsjednik UO

2. Miodrag Poleksić

3. Branko Gazdić

SKUPŠTINA

1. Hajdana Mugoša

2. Danijela Poleksić

3. Ana Gazdić

4. Miloš Savović

5. Srđan Vukićević